Updates

ALDEN HD CI + USB Zenderlijsten-Update – 11.10.2017


  • Down­load en unzip de HDCI+ Update (zip-bestand) en kopie­er de uit­ge­pak­te bestan­den naar een USB-Stick 
  • USB-Stick aan de voor­kant van de recei­ver ach­ter de klep insteken
  • Druk op MENU-toets
  • Sel­ec­teer met behulp van de pijl­t­oet­sen RIGHT of LEFT „Sys­tem“
  • USB Update „OK“ toetsen
  • gele toets indruk­ken om het update te overdragen
  • de recei­ver start nu nieuw op
  • kla­ar